Skip to main content

Tag: examen

9 november: dan examens

Op zaterdag 9 november worden leden van onze organisatie in de gelegenheid gesteld om examen af te leggen voor hun eerste of volgende dan-graad. De examens zullen worden afgenomen op het NHF hoofdkwartier in IJsselstein.

Lees verder

Herfsttrainingen met Koreaanse grootmeesters

De herfstvakantie van 2023 stond bij velen in het teken van het bezoek van onze Koreaanse meesters aan Nederland. Meester Yang Yong-seok (9e dan) en meester Ko Se-hwan (7e dan) verbleven twee weken in Nederland en bezochten Den Bosch, IJsselstein, Urk en Emmeloord. Leden van andere scholen sloten aan bij de trainingen die werden georganiseerd. Zo werd het voor veel hankimuye enthousiastelingen een leerzame herfstvakantie.

Lees verder

9de dan voor Leon de Heus

Tijdens het bezoek aan Nederland van de Koreaanse meesters Yang Yong-seok (9de dan) en Ko Se-hwan (7de dan) werd Leon de Heus uitgenodigd om examen af te leggen voor de negende dan. De negende dan is de hoogst haalbare graad. Op zondag 22 oktober werd het examen afgelegd, op zaterdag 28 oktober volgde de uitreiking.

Lees verder

Trainen in Korea

Je hebt de hele zomervakantie vrij en deelname aan het zomerkamp is niet voldoende, wat doe je dan? Je boekt een ticket naar Korea om nog eens vijf weken te trainen. Dat is precies wat David van Chongmukwan Emmeloord momenteel aan het doen is. Zijn verblijf in Korea vorig jaar is hem zo goed bevallen dat hij het dit jaar nog eens dunnetjes overdoet.

Lees verder

Zomerkamp en examens

Van maandag 15 t/m zaterdag 20 juli werd op Urk het jaarlijkse Hankimuye Zomerkamp gehouden. Dit evenement wordt om beurten in Korea of Nederland georganiseerd. Ruim 30 personen hadden zich in geschreven voor het zomerkamp. Acht uur per dag trainen en slapen op de mat. Zaterdagmiddag werd het zomerkamp afgesloten met dan examens. Bekijk onderstaande compilatie die Roland van Jeilkwan voor ons maakte.

Siljeon Gyeoksuldo

Speciale gasten tijdens het zomerkamp waren de Koreaanse meesters Nam Gi-seok en Oh Jeong-taek van de World Siljeon Gyeoksuldo Federation. Siljeon Gyeoksuldo is een stijl die zich richt op zelfverdediging en close quarter combat. Meester Nam Gi-seok heeft gewerkt voor en met Koreaanse SWAT teams en was bereid zijn kennis en kunde te delen.

siljeon kyuksuldo
Meester Oh is met zijn 186cm voor Koreaanse begrippen lang. In Nederland voelde hij zich soms nietig.

Elke middag werd drie uur lang getraind in Siljeon Gyeoksuldo. Het thema van de week was het verstoren van de balans van de tegenstander voordat je overgaat tot een tegenaanval. Omdat de deelnemers vanuit hankido al bekend waren met het verstoren van balans, kon het materiaal door de deelnemers snel worden opgepikt. Met een nieuwe blik op bekende principes werd het een zeer leerzaam onderdeel van het zomerkamp.

kyuksuldo
Een volle mat

De week werd afgesloten met een test. De deelnemers moesten oa. 1000 keer een jab/cross combinatie doen. Niet alleen leerzaam dus, maar ook zeer intensief.

Hankido

In de ochtend en avond werd er onder leiding van meester Ko Se-hwan getraind in hankido. De nadruk lag op het aanstaande examen waar een aantal deelnemers aan mee mochten doen. De twaalf hosindobeop en hwansangdobeop werden op detail behandeld en alle examenstof van witte band t/m vierde dan werd doorgenomen. Een week flink bikkelen om de puntjes op de i te zetten na jaren van voorbereiding.

’s Ochtends werd er drie uur lang getraind in de basistechnieken van hankido en lag de nadruk op het toepassen van de drie principes om de technieken te verbeteren. Ook in deze lessen lag de nadruk op het verstoren van de balans van de tegenstander, het behouden van de eigen balans en het toepassen van ‘flow’ om controle over de tegenstander te verkrijgen en behouden. ’s Avonds lag de nadruk meer op het voorbereiden op het examen.

Examens

Op zaterdagochtend verzorgde meester Nam Gi-seok een open seminar in Siljeon Gyeoksuldo waar ook mensen die niet deel hadden genomen aan het zomerkamp aan mee konden doen. ’s Middags om twee uur begon het dan-examen. 19 leden van onze federatie mochten examen afleggen voor hun eerste of volgende dan graad. Nooit eerder stonden er zoveel kandidaten op de mat om dan-examen af te leggen, onder hun vijf dames.

Deelnemers en examinatoren

De volgende kandidaten zijn geslaagd. Levi (CMK) slaagde voor zijn vierde dan examen. Naast zijn technische kunde werd ook zijn kennis van de theorie getest. Vierde dan is de instructeursgraad en daarom moest Levi tevens een thesis schrijven over de principes van hankido. Deze thesis zal binnenkort gepubliceerd worden op de site van de World Hankimuye Federation. Klaas (CMK) en Ryan (CMK) hadden beide deel genomen aan het zomerkamp om zich zo voor te bereiden op hun 2de dan examen.
Dan blijven er nog 16 personen over die examen af mochten leggen voor hun eerste dan. Willem (CMK) en Simon (CMK) legden na het vorige zomerkamp in Nederland examen af voor junior zwarte band. Zij mochten nu hun eerste dan in ontvangst nemen. Verder hebben de volgende personen uit Almere, Amsterdam, IJsselstein en Urk examen voor eerste dan afgelegd; Werner (CMK), Michael (CMK), Ornelo (SMK), Armani (SMK), Pieter (CMK), Peter (SMK), Maarten (SMK), Levi (SMK), Florantijn (SMK), Wannakhon (SMK), Jaydee (SMK), Seline (CMK), Ida (CMK) en Amber (CMK).

We willen iedereen nogmaals van harte felicteren met het behaalde resulaat. We kijken nu al uit naar het volgende zomerkamp. Dit zal volgend jaar wederom in Korea worden georganiseerd.

Nam Gi-seok, Ko Se-hwan, Kim Mi-rim, Oh Jeong-taek

Zwarte band examens 2017

In november werd tweemaal een zwarte band examen georganiseerd door onze federatie. Eenmaal in Veldhoven om 11 november en eenmaal in Urk op 25 november. Er werden examens afgenomen voor junior black belt, eerste, tweede en derde dan. Alle deelnemers zijn geslaagd.

Lees verder

Achtste dan voor Leon de Heus

Leon de Heus, hoofdtrainer van de Nederlandse HKD Federatie, is in Zuid-Korea geslaagd voor zijn achtste dan.
Het examen werd afgenomen op het toekomstige hoofdkwartier van de World Hankimuye Federation in Seosan City. Leon was eerder dit jaar uitgenodigd om examen af te leggen in november. Twee weken geleden bereikte ons echter het nieuws dat bij meester Ko Baek-yong darmkanker is geconstateerd. Dit maakt het voor meester Ko onmogelijk om naar Nederland af te reizen en het examen af te nemen. Gezien de gezondheid van meester Ko Baek-yong werd daarom besloten om met een kleine afvaardiging van onze federatie naar Korea te reizen. Leon de Heus, Jenne Meijster, Wim van der Linden, Gosse de Jong, Roland van Boxtel en Klaas Barends zijn naar Korea gereisd om meester Ko Baek-yong en zijn familie een hart onder riem te steken.

Lees verder

17 mensen leggen dan examen af

Een nieuw record voor onze federatie; 17 mensen die allemaal op één dag examen afleggen voor hun eerste of volgende dan. Een dan is een zwarte band graad, wanneer je examen aflegt voor je zwarte band, krijg je de eerste dan. Daarna kun je nog door tot de negende dan.

Lees verder

120-uurs training afgesloten met examens

Het examen duurde twee weken. In die twee weken werd elke dag tien uur getraind onder de bezielende leiding van onze meesters Ko Baek-yong en Yang Yong-seok. Het intensieve trainen wierp uiteindelijk zijn vruchten af, op vrijdagavond 31 juli slaagden diverse deelnemers voor hun volgende geup of dan.

Lees verder

Zesde dan examen

Ko Sehwan en Klaas Barends hebben vandaag, 24 juli, het praktijkdeel van hun zesde dan examen afgelegd in Urk. In de nieuwe dojang van HKD Vereniging Chongmukwan werden beide heren aan de tand gevoeld door de meesters Ko Baek-yong (9e dan), Yang Yong-seok (9e dan) en Leon de Heus (7e dan).

Lees verder