Skip to main content

17 mensen leggen dan examen af

Een nieuw record voor onze federatie; 17 mensen die allemaal op één dag examen afleggen voor hun eerste of volgende dan. Een dan is een zwarte band graad, wanneer je examen aflegt voor je zwarte band, krijg je de eerste dan. Daarna kun je nog door tot de negende dan.

Het bleek logistiek nog een hele opgave om iedereen tegelijkertijd examen af te kunnen laten leggen. Gelukkig waren een aantal onderdelen tijdens de proefexamens al beoordeeld en door het examen een half uurtje eerder te laten beginnen, kon iedereen toch een compleet examen afleggen.

Eerste dan examen

Acht personen legden examen af voor hun zwarte band. Drie deelnemers uit IJsselstein, twee uit Alphen, één uit Emmeloord, één uit Urk en één deelneemster uit Veldhoven hadden de afgelopen maanden toe gewerkt naar dit examen. De onderdelen valbreken en traptechnieken waren eerder al beoordeeld, dus die kwamen vandaag niet aan bod. De nadruk lag dus op zelfverdediging, hwansangdobeop en de loopvormen.
Meester Ko Baek-yong, die de examens persoonlijk afnam, geeft geen dannen kado en dus moest iedereen flink aan de bak. Het bleek gelukkig geen probleem voor de kandidaten en aan het einde van de middag kregen zij hun spiksplinternieuwe band omgeknoopt door meester Ko.
Hans, Jan, Leon, Peter, Rutger, Albert, Mike en Lisa van harte gefeliciteerd!

Tweede en derde dan

Ook de kandidaten die examen aflegden voor de tweede of derde dan werden door meester Ko Baek-yong flink door de mangel gehaald. Deze kandidaten hebben natuurlijk al wat ervaring met het afleggen van examens, maar dat betekent niet dat het op de automatische piloot gaat. Meester Ko wist de kandidaten goed scherp te houden. Dat je een nieuwe dan niet cadeau krijgt, bleek nu des te meer waar. Eén kandidaat moet het onderdeel hwansangdobeop in december nog eens over doen, voordat hij de tweede dan in ontvangst mag nemen.
Onze felicitaties voor Levi (3de dan), Ruben, David en Justin (2de dan).

Vijfde en zesde dan

Een examen voor de zwarte band afleggen is al heel speciaal en voor sommigen een streven op zich. Wanneer vijf mensen op één dag examen afleggen voor vijfde of zesde dan kun je gerust spreken van een unicum. Jenne, Edith, Evert, Jelle en Paulus weten echter nog niet of ze geslaagd zijn. Voor examens voor vierde dan of hoger dienen kandidaten namelijk een essay te schrijven. Deze essays dienen eerst met een voldoende te worden beoordeeld voordat men het diploma in ontvangst kan nemen.
Maar ook tijdens het technische onderdeel van het examen kwam er al veel theorie voorbij. Waar de examens voor eerste, tweede en derde dan voornamelijk draaien om het kennen van de technieken, ligt bij de hogere dannen de nadruk op het beheersen van hankido’s principes. Daarnaast wordt van de kandidaten verwacht dat ze hun kennis over kunnen brengen op anderen.
De kandidaten moesten dus niet alleen hun technieken laten zien, maar er tevens uitleg over kunnen geven. Of Jenne en Edith geslaagd zijn voor de zesde en Evert, Jelle en Paulus voor de vijfde dan horen ze in de komend maand. Wat ze vandaag hebben laten zien, werd door meester Ko Baek-yong beloond met een dikke voldoende.

Bedankt!

Tot slot willen we iedereen die gefungeerd heeft als ‘valvlees’ voor één van de kandidaten van harte bedanken en natuurlijk ook iedereen die de moeite genomen heeft om te komen kijken en zo hun morele support te bieden aan de kandidaten.

In december zullen opnieuw dan examens worden georganiseerd door onze federatie. Je leraar zal aangeven of je op examen mag.