Skip to main content

Examens

De World Hankimuye Federation neemt dan-examens af voor hankido en hankumdo. Ook heeft de WHF een programma voor het certificeren van leraren.

Dan examens

zwarte band hankido hankimuye

De regels voor de dan-examens zijn terug te vinden op de website van de WHF, www.hankimuye.org. Examens voor junior zwart, 1ste, 2de, 3de en 4de dan kunnen worden afgenomen door twee international instructors. Omdat de NHF twee leraren heeft met deze certificering, kunnen examens daarom hier in Nederland worden afgenomen. Examens voor 5de dan en hoger dienen te worden afgenomen door de examencommissie van de WHF.

In de exameneisen is ruimte voor een eigen invulling van de leraar. De eigen leraar neemt dus ook altijd plaats achter de examentafel.

Leraren

Leraren worden door de WHF opgeleid. Hiertoe wordt in Nederland jaarlijks een speciale lerarendag georganiseerd alsmede lerarentrainingen.