Skip to main content

NHF

De Nederlandse Hankimuye Federatie (NHF) is de oudste organisatie in Nederland voor de beoefening van hapkido. In 1979 bracht meester Robert Pellikaan het hapkido naar Nederland en richtte de Hapkido Bond Nederland (HBN). De HBN zocht aansluiting bij de International Hapkido Federation (IHF) van grootmeester (kuksanim) Myung Jae-nam in Zuid-Korea. In 1986 en 1989 bezocht kuksanim Nederland en introduceerde zijn nieuwe stijl, hankido. In 1989 deed hij dit samen met zijn belangrijkste leerling, meester Ko Baek-yong. Meester Ko werd aangesteld tot technisch supervisor van de organisatie in Nederland. In 1993 werd de HBN omgedoopt tot NHF. In 2014 heeft de NHF zicht aangesloten bij de World Hankimuye Federation (WHF). In 2022 werd de naam aangepast naar Nederlandse Hankimuye Federatie.

Doel

Het doel van de NHF is het onderwijzen en promoten van de Koreaanse zelfverdediging zoals dit werd onderwezen door wijlen grootmeester Ko Baek-yong. Ko Baek-yong was een grootmeester in hankido, hapkido en hankumdo. Hij was een vooraanstaande leerling van grootmeester Myung Jae-nam, de grondlegger van hankido.

Om haar doelen te verwezenlijken organiseert de NHF regelmatig trainingen en seminars voor de aangesloten scholen. Binnen de WHF vervult de NHF een voortrekkersrol en leraren van de WHF zijn dan ook regelmatig actief in het buitenland. Sinds 2022 is de naam aangepast naar Nederlandse Hankimuye Federatie.

Bestuur en organisatie

De NHF is een vereniging van leraren die aan het hoofd staan van aangesloten scholen. Uit hun midden wordt ook het bestuur van de NHF samengesteld. Leden en bestuur komen regelmatig samen om de technische lijn van de NHF uit te stippelen. Zij zijn bevoegd om namens de WHF examens af te nemen t/m vierde dan.

Foto’s