Skip to main content

Aansluiting

Scholen die aansluiting zoeken bij de Nederlandse HKD Federatie (NHF) kunnen contact opnemen met het secretariaat door een e-mail te sturen naar info@hankido.nl

Opleiding

Van de hoofdleraar van de school wordt verwacht dat hij/zij regelmatig deelneemt aan de diverse trainingen en de opleiding tot trainer volgt van de World Hankimuye Federation (WHF). Pas wanneer een leraar officieel gecertificeerd is, kan de school zich aansluiten bij de NHF.

Een aspirant-leraar krijgt vanuit de NHF een coach toegewezen die daar waar nodig hulp zal bieden op technisch en organisatorisch vlak.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt 150 euro per jaar. Aspirant-leraren/scholen betalen 100 euro per jaar. Van de scholen wordt tevens verwacht dat zij zich aansluiten bij de WHF. Dit kan via www.hankimuye.org