Skip to main content

Hankimuye

Hankimuye?

Hankimuye is de verzamelnaam voor de stijl zoals wij die van meester Ko Baek-yong hebben geleerd. Kortweg kun je stellen dat het zijn interpretatie is van een geintergreerde stijl van hankido, hapkido en hankumdo. 

Hankido

  • Circle

  • Flow

  • Harmony

Hapkido

  • Zelfverdediging

  • Intensief

  • Expressief

Hankumdo

  • Traditie

  • Hangul

Het geheel is groter dan de afzonderlijke delen. Hankimuye is dat wat de drie martial arts verbind.

hankimuye
hankimuye
Zomerkamp Examen
2017 HKD Seminar Veldhoven

Wat is hankimuye?

Het woord hankimuye bestaat uit vier delen: han, ki, mu & ye. Han staat voor Korea en ki voor energie. Mu staat voor alles wat met verdediging te maken heeft en ye voor kunst. Hankimuye is een verzameling van Koreaanse krijgskunsten (martial arts), te weten hankido, hapkido en hankumdo. 

Het geheel is groter dan de afzonderlijke delen. Hankimuye is dat wat de drie martial arts verbind. Martial arts zijn meer dan alleen verzamelingen van technieken. De technieken worden met elkaar verbonden door algemeen geldende principes. De principes zijn op hun beurt gebaseerd op één algemene filosofie.

Hankimuye is de studie van deze principes, hun toepassing en hun verbinding met de filosofie van cheon(hemel), ji(aarde) en in(mens).