Skip to main content

Hankimuye

hankimuye
hankimuye

Het woord hankimuye bestaat uit vier delen: han, ki, mu & ye. Han staat voor Korea en ki voor energie. Mu staat voor alles wat met verdediging te maken heeft en ye voor kunst. Hankimuye is een verzameling van Koreaanse krijgskunsten (martial arts), te weten hankido, hapkido en hankumdo.

Het geheel is groter dan de afzonderlijke delen. Hankimuye is dat wat de drie martial arts verbind. Martial arts zijn meer dan alleen verzamelingen van technieken. De technieken worden met elkaar verbonden door algemeen geldende principes. De principes zijn op hun beurt gebaseerd op één algemene filosofie.

Hankimuye is de studie van deze principes, hun toepassing en hun verbinding met de filosofie van cheon(hemel), ji(aarde) en in(mens).

Foto’s