Skip to main content

Privacy

Van onze leden vragen we bij inschrijving de volgende persoonlijke informatie:

  • voornaam en achternaam;
  • geboortedatum;
  • toestemming voor gebruik van foto’s en video’s.

Op de verwerking van deze gegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Waar gebruiken we deze informatie voor?

De gevraagde persoonsgegevens gebruiken we binnen onze vereniging voor:

  • het kunnen opmaken van de diploma’s;
  • foto’s en video’s kunnen geplaatst worden op facebook en/of instagram;
  • foto’s en video’s kunnen geplaatst worden op onze website;
  • foto’s kunnen gebruikt worden voor promotiemateriaal.

We verstrekken persoonsgegevens aan de World Hankimuye Federation wanneer een lid van onze vereniging of een lid van één van de aangesloten scholen examen gaat doen voor zijn eerste dan of hoger. De WHF heeft enkele persoonsgegevens als naam en geboortedatum nodig voor het kunnen maken van het diploma.

Via onze website is het mogelijk contact met ons op te nemen voor vragen. Om de vragen te kunnen beantwoorden vragen we om naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we alleen om antwoord te kunnen geven. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen, maar kunnen op aanvraag verwijderd worden.  

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In alle andere gevallen zullen we de persoonlijke gegevens niet aan derde verstrekken of verkopen

Toegankelijkheid

Alleen de bestuursleden van de vereniging hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden. Alleen de webmaster heeft toegang tot de ontvangen e-mail berichten. Hij/zij kan er voor kiezen deze door te sturen naar een contactadres van een school.

Foto’s en video’s geplaatst op facebook en instagram vallen onder de privacy statement van facebook en instagram.

Bewaartermijn 

Na opzegging van het lidmaatschap, bewaren wij persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Foto’s en video’s blijven in bezit van onze vereniging en kunnen gebruikt worden voor onze website of voor promotiemateriaal. Geplaatste foto’s of video’s op onze website, facebook of instagram worden niet automatisch verwijderd na eindigen van het lidmaatschap. Men kan hiertoe wel een verzoek indienen.

Inzage

Wil je inzage in uw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of hebt u bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van u hebben? Gebruik dan het contactformulier op onze website om dit kenbaar te maken.