Skip to main content

Ko Baek-yong

Ko Baek-yong

In 1989 bracht meester Ko Baek-yong voor de eerste keer Nederland. Hij assisteerde grootmeester Myung Jae-nam bij de introductie van hankido. Eén van hun doelen was om te zien in hoeverre de nieuwe stijl aan zou slaan in het buitenland. De nieuw ontwikkelde hwansangdobeop werden uitvoerig behandeld. Na hun terugkeer in Korea werden deze technieken officieel geïntroduceerd.

Contact

Tijdens het eerste bezoek van meester Ko ontstond een vriendschap tussen hem en Tijmen de Heus. Tijmen chauffeurde Myung Jae-nam en Ko Baek-yong tijdens hun bezoek en tijdens deze ritten besprak Tijmen de mogelijkheid om te trainen in Korea. In 1991 reisde Tijmen zelf niet af naar Korea, maar zijn zoon Leon volgende een trainingsstage van zes weken in de dojang van meester Ko Baek-yong.

Training

Myung Jae-nam & Ko Baek-yong 1989

Vele bezoeken heen en weer volgden in de loop van de jaren. Meester Ko bezocht Nederland in 1992, 1996 en 1999. Vanuit Nederland werden trainingsreizen naar Korea georganiseerd in 1993, 1995, 1999 en 2000. Vanaf 2001 waren er jaarlijks bezoeken heen en weer, vaak zelfs meerdere keren per jaar.

Hankimuye

In Korea gaf meester Ko les in zijn eigen school, Sangmukwan genaamd. Na het overlijden van zijn leraar werd deze school een internationaal trainingscentrum voor iedereen met interesse in hankido, hapkido en hankumdo. In 2014 ontstond vanuit dit centrum de World Hankimuye Federation. Deze federatie zet zich in voor de verdere verbreiding en ontwikkeling van hankido, hapkido en hankumdo.

Na het overlijden van meester Ko in 2017 heeft zijn zoon, Ko Se-hwan, het roer overgenomen. Vanaf 2008 vergezelde meester Ko Se-hwan zijn vader op internationale trainingsmissies.

Stijl

Bij de NHF scholen wordt lesgegeven in de stijl van meester Ko Baek-yong. Maar wat is dan deze stijl? Is hankido niet overal hetzelfde? Ja, en Nee.

Meester Ko Baek-yong had een kenmerkende trainingsfilosofie waarbij de leerling zich richt op het beheersen van de algemene principes van hankido. Niet het aantal technieken die je kent, is belangrijk, maar de mate waarin je onderliggende principes begrijpt en beheerst.

Foto’s