Skip to main content

2007

Ook in 2007 werd weer een reis naar Korea georganiseerd. Enkele deelnemers legden examen af in Korea.

Korea