Skip to main content

9de dan voor Leon de Heus

Tijdens het bezoek aan Nederland van de Koreaanse meesters Yang Yong-seok (9de dan) en Ko Se-hwan (7de dan) werd Leon de Heus uitgenodigd om examen af te leggen voor de negende dan. De negende dan is de hoogst haalbare graad. Op zondag 22 oktober werd het examen afgelegd, op zaterdag 28 oktober volgde de uitreiking.

Erelidmaatschap

Niet alleen voor Leon de Heus was er de welverdiende waardering, ook Tijmen de Heus en Jenne Meijster werden in het zonnetje gezet. Vorig jaar waren zij al aangewezen tot wonyo van onze federatie. Dit werd bevestigd met de officiële uitreiking van een door master Yang persoonlijk geschreven kalligrafie en bijbehorende bokaal. De term wonlo is lastig te vertalen, in het Nederlands is het een mengeling tussen adviseur, nestor en erelid. Tijmen en Jenne hebben zich jarenlang ingezet voor hankimuye in Nederland. Het was Tijmen die ooit het initiatief nam om contacten te leggen met master Ko Baek-yong. Jenne was mede-oprichter van de school in Alphen en is altijd actief geweest binnen de NHF met het organiseren van bondsdagen, trainingsreizen en andere evenementen.

Hoogste graad

Leon de Heus 9de dan hankimuye

In veel vechtkunsten is de 9de dan de hoogst haalbare graad, zo ook in hankimuye. Met het behalen van de zwarte band krijg je de eerste dan. Met hard trainen en veel inzet kun je steeds een dan hoger komen. De vierde dan is de graad waarbij je officieel les mag geven aan een eigen school. Binnen de World Hankimuye Federation is de vijfde graad voor nationale instructeurs en de zesde dan voor internationale instructeurs.

De weg naar 9de dan

Leon de Heus begon in 1984 samen met zijn vader aan zijn martial art carrière onder Robert Pellikaan. Het was Pellikaan die in 1979 hapkido naar Nederland heeft gebracht. In 1989 kwam Leon in contact met master Ko Baek-yong. Master Ko bezocht Nederland samen met zijn leraar, Myung Jae-nam. Samen introduceerden zij hankido tijdens hun verblijf in Nederland. In 1991 reisde Leon naar Zuid-Korea om daar de zomervakantie bij master Ko Baek-yong in de leer te gaan. Het tekende het begin van een jarenlange relatie. Vele bezoeken heen en weer volgden. Na het vertrek van Pellikaan naar Nieuw-Zeeland in 1993 nam Leon het stokje over. Samen met een klein groepje gemotiveerde leerlingen werd de Nederlandse HKD Federatie (NHF) opgericht. De stijl van master Ko Baek-yong werd leidend voor het curriculum van de NHF. Sinds 2002 Leon runt samen met zijn vrouw Edith een fulltime dojang in IJsselstein.

Bijna 40 jaar nadat Leon begonnen is met trainen, is hij nu door de World Hankimuye Federation beloond met zijn negende dan. Een feit waar wij allemaal heel erg trots op zijn. Dit betekent uiteraard niet dat Leon nu gaat stoppen met trainen. Als er iets is wat master Ko Baek-yong ons heeft geleerd, dan is het wel dat er altijd iets te leren valt. Zelfs voor een 9e dan.