Skip to main content

WHF zet nestors in het zonnetje

Tijdens de seminar die op zondag 23 oktober in IJsselstein werd gehouden, werden twee leden extra in het zonnetje gezet. Tijmen de Heus en Jenne Meijster kregen beide de titel ‘wonlo’ (원로) van de World Hankimuye Federation.

De term wonlo laat zich lastig vertalen. Als letterlijke vertaling wordt gegeven ‘ouderling’, dat geeft wellicht een idee welke functie een wonlo heeft. Ze adviseren de instructeurs en hebben tevens een controlerende functie.

Hankimuye

Jenne Meijster

Meester Ko Sehwan gaf namens het bestuur van de WHF te kennen dat zowel Tijmen als Jenne zeer geschikt worden geacht voor deze functies. Beide zijn zeer gewaardeerde leden van zowel de NHF als WHF en lopen al heel wat jaren mee.

Meester Yang Yong-seok (9de dan) feliciteerde Tijmen en Jenne met deze nieuwe functie via een videoverbinding.

Toekomst

De benoeming was niet het enige punt op de agenda. Er is ook uitvoerig gesproken over de toekomst van hankimuye en de voortrekkersrol die de NHF daarin speelt. Daarover hopen we onze leden binnenkort te kunnen informeren. Eerder kon je al lezen dat we nu de naam hankimuye gebruiken voor onze manier van zelfverdediging. Het zal even tijd nodig hebben voordat dit helemaal ingeburgerd is, maar tijdens de afgelopen seminars is vast een goede start gemaakt.

Op de website van de World Hankimuye Federation is inmiddels ook een artikel verschenen met de titel ‘the future of hankimuye‘ over dit onderwerp.