Skip to main content

COVID-19 Update

Zoals jullie ongetwijfeld weten, heeft de regering een aantal regels opgesteld om verdere verspreiding van het corona virus in te dammen. Dit heeft tot gevolg dat alle NHF-scholen t/m 6 april hun deuren moeten sluiten.

covid-19

Zodra er ontwikkelingen zijn die direct invloed hebben op door de NHF georganiseerde evenementen, dan zullen deze op onze website worden gepubliceerd.

Annuleringen

De NHF Lerarendag en de Hankido Master Classes die gepland stond in April en Mei komen te vervallen. De NHF Lerarendag wordt verschoven naar een latere datum.

Alternatieven

Ondertussen worden verschillende initiatieven ontplooit door verschillende scholen om op alternatieve manieren hun leden toch bezig te houden. De live streams zijn hier een mooi voorbeeld van. Ook is het mogelijk om via de World Hankimuye Federation privé-lessen in te kopen van meester Ko Sehwan.