Skip to main content

Hankimuye

Het zal je wellicht al opgevallen zijn, op onze nieuwe site spreken we steeds meer over hankimuye en minder over hankido, hapkido en hankumdo. Waarom dat zo is, zal ik in dit artikel proberen uit te leggen.

kuksanim hankido
1989: Myung Jae-nam kuksanim

Onze organisatie begon ooit in 1979 als de Hapkido Bond Nederland (HBN) onder meester Robert Pellikaan. Hij maakte kennis met hapkido in Nieuw-Zeeland en bracht dit naar Nederland toe. In 1983 zocht hij contact met de Nederlandse ambassade in Zuid-Korea omdat hij opzoek was naar aansluiting bij een Koreaanse organisatie. Zij adviseerden om contact te zoeken met de International Hapkido Federation (IHF) die onder leiding stond van grootmeester Myung Jae-nam, omdat dit in hun ogen de meest democratische organisatie was.

Hankido

In 1986 en 1989 bezocht grootmeester Myung Jae-nam Nederland en introduceerde zijn eigen stijl, hankido. Tijdens zijn bezoek in 1989 vergezelde meester Ko Baek-yong hem. Dit leidde tot een jarenlange relatie tussen de HBN scholen en meester Ko Baek-yong. In 1993 werd onze organisatie omgedoopt tot Nederlandse Hapkido Federatie (NHF). Hoewel we toen al volop bezig waren met het integreren van de hankido-technieken bleef de naam hapkido gebruikt worden. Hapkido was ondertussen niet meer zo onbekend en veel mensen zagen een naamswisseling niet zitten.

HKD

ihf games 1997
1997: 3de IHF Games

Met de introductie van hankumdo in 1996 werd, in navolging van de IHF, steeds meer gebruik gemaakt van de afkorting H.K.D. Dit om te tonen dat we bezig waren met zowel hapkido als hankido als hankumdo. Het traditionele hapkido zoals dat in jaren ’80 en vroege jaren ’90 werd onderwezen, was toen al grotendeels losgelaten door de scholen die zich hadden aangesloten bij de NHF.

Na het overlijden van grootmeester Myung Jae-nam gingen onze scholen onder leiding van meester Ko Baek-yong steeds meer hun eigen weg. De stijl van lesgeven van meester Ko Baek-yong sprak ons ontzettend aan en de onderlingen banden waren zeer goed. Leden van onze federatie bezochten regelmatig Korea en meester Ko Baek-yong bezocht op zijn beurt regelmatig Nederland. We overdrijven niet als we zeggen dat meester Ko Baek-yong voor velen een vaderfiguur was.

Hankimuye

urk chongmukwan seminar
2015: Bezoek Ko Baek-yong en Yang Yong-seok

In 2014 richtte meester Ko Baek-yong samen met meester Yang Yong-seok en een aantal leerlingen de World Hankimuye Federation op. Het doel van de organisatie was en is om de stijl van meester Ko Baek-yong te verspreiden. Het meeste kenmerkende van deze stijl is dat het zich niet zozeer richt op het onderwijzen van een enorm aantal technieken, maar op de algemene principes die ten grondslag liggen aan deze technieken. Liever een klein aantal technieken goed beheersen, dan een enorm aantal technieken maar matig. De inzichten verkregen, kunnen vervolgens in een breed scala aan situaties worden toegepast. De kern van dit programma wordt gevormd door de twaalf basis zelfverdedigingsoefeningen van hankido. Hankimuye betekent letterlijk: Koreaanse vechtkunsten.

Op 5 oktober 2017 overleed meester Ko Baek-yong. De World Hankimuye Federation zet zich sindsdien in om zijn gedachtengoed te verspreiden. In Korea gebeurt dit onderleiding van meester Yang Yong-seok (9de dan) en meester Ko Baek-yongs jongste zoon, Ko Sehwan (7de dan). Veel Nederlandse leraren en leerlingen hebben in de afgelopen jaren bijgedragen aan de promotie van de World Hankimuye Federation in zowel binnen- als buitenland.

2019: Hankimuye zomerkamp

Naamswijziging

Dit jaar besloot de World Hankimuye Federation om de drie HKD’s niet meer als drie afzonderlijke vechtkunsten te zien, maar als één vechtkunst: hankimuye. Een direct praktisch gevolg is dat de WHF geen afzonderlijke dan-certifacten meer uitgeeft. De Nederlandse Hankimuye Federatie volgt het beleid van de World Hankimuye Federation.

Betekent dit dat je nu helemaal de termen hapkido, hankido of hankumdo meer mag gebruiken? Natuurlijk niet. Deze drie vechtkunsten vormen nog steeds de basis van wat wij doen. Wees je er wel van bewust dat de manier waarop wij dit doen soms kan afwijken van wat je wellicht elders tegenkomt. Er zijn in Nederland diverse organisaties die zich puur richten op het traditionele hapkido. Er zijn ook organisaties die een modernere vorm van hapkido onderwijzen. De overeenkomsten zijn vaak groter dan de verschillen.