Skip to main content

Trainen en examens

Het weekend van 13 en 14 juni stond vol van de activiteiten. Er stond een yudanja-training, een dan-examen en een lerarencursus op het programma. Ondanks de zomerse temperaturen was de opkomst zeer goed en het werd dan ook een leerzaam weekend.

Yudanja

Tijdens de yudanja-training, training voor iedereen die zich voorbereidt op een dan-examen voor eerste, tweede of derde dan, was er vooral aandacht voor de verschillende manieren waarop de basis hankido technieken ingezet kunnen worden. Hierbij was er veel aandacht voor het ontspannen blijven bewegen en het starten van je beweging vanuit je heupen.

Examen

Na een korte pauze was het tijd voor het examen van Hans Verweij, Kjell van Loenen, en Yannick van Ingen. Hans legde examen af voor zijn bruine band (1e geup), terwijl Kjell en Yannick examen af mochten leggen voor hun zwarte band (1e dan). Meester Ko Baek-yong nam het examen af en liet de heren flink zweten. Ze toonden achtereenvolgens; basistechnieken, valbreken, slag- en traptechnieken, hapkido zelfverdediging, hankido zelfverdediging, ademhalingstechnieken, loopvormen en hankumdo. Hans werd bijgestaan door Romeo die het valbreken voor zijn rekening nam.
Aan het einde van de middag was het oordeel van meester Ko Baek-yong dat iedereen geslaagd was. Natuurlijk waren er nog wel enkele tips en verbeterpunten. Alle drie kregen zij hun nieuwe band omgeknoopt door meester Ko.

Lerarencursus

Op zondagmorgen waren de leraren en assistent-leraren aan de beurt. Zij kregen vier uur lang les van meester Ko Baek-yong. Na de warming-up en enkele strektechnieken werd er veel aandacht besteed aan de sidekick (yeopchagi) en hoe deze het best afgeweerd kan worden. Gwonbeop (slag- en stoottechnieken) werden geoefend aan de hand van de eerste Sangmukwan loopvorm. Hierbij werd de nadruk vooral gelegd op tempo wisseling en krachtverdeling. De cursus werd afgesloten met het beoefenen van de hankido visualisatie-technieken, hwansangdobeop. Op zondag 5 juli zal opnieuw een lerarencursus worden georganiseerd.

Foto’s

Meester Ko stond niet toe dat er tijdens de trainingen foto’s werden gemaakt. Veel trainen was zijn opdracht en dan is er geen tijd voor het maken van foto’s.