Skip to main content

Historische dag in Veldhoven

Vandaag was een belangrijke dag voor de Nederlandse HKD Federatie. Na maanden van voorbereiding werd de nieuwe World Hanki Martial Arts Federation (WHMAF) officieel geïntroduceerd. De WHMAF is een internationaal samenwerkingsverband tussen alle scholen waarvan meester Ko Baek-yong de hoofdleraar is. De nieuwe organisatie is dan ook in het leven geroepen om de samenwerking en communicatie tussen deze scholen te verbeteren. De organisatie zal zich inzetten voor de promotie van hankido, hapkido en hankumdo in de lijn van wijlen grootmeester Myung Jae-nam. De federatie doet dit door iedereen de kans te geven les te krijgen van directe leerlingen van Myung Jae-nam die vanaf het eerste uur betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van diens stijl.

World Hanki Martial Arts Federation

De officiële aankondiging werd gedaan door meester Yang Yong-seok (9e dan). Met het ophangen van een kalligrafie waarop de naam van de nieuwe organisatie stond geschreven, werd de organisatie symbolisch bekend gemaakt. Daarna waren er voor diverse personen die zich tijdens de voorbereidingen in hebben gezet voor de WHMAF glazen gedenk bokalen. De leraren van de aangesloten scholen ontvingen een officiële vlag van de federatie.

Kun je een beter begin verzinnen voor het oprichten van een nieuwe martial arts federatie dan een seminar? Omdat het doel van de federatie juist het trainen en onderwijzen van hankido, hapkido en hankumdo is, werd er de rest van de dag dan ook volop les gegeven in deze drie stijlen.

Hapkido

De seminar begon met een les van meester Yang Yong-seok in traditionele hapkido traptechnieken. Net als een dag daarvoor werd er weer gedetailleerd lesgegeven. Meester Yang Yong-seok begon in 1968 met zijn hapkido training in de dojang van grootmeester Myung Jae-nam. Hij werd later schoolmeester en het lesgeven zit hem dan ook in het bloed. De kracht en souplesse waarmee hij zijn traptechnieken uitvoert verraden niet dat deze meester al zestig jaar is.

Hankido

Meester Ko Baek-yong onderwees hankido op de voor hem karakteristieke wijze van ‘minder is meer’. Niet heel veel technieken in een zo kort mogelijke tijd behandelen, maar net zo lang één techniek laten trainen tot deze naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Uiteraard met veel nadruk op het toepassen van de drie principes van cirkel, vloeiendheid en harmonie. Meester Ko Baek-yong begon in 1964 al met zijn training onder meester Myung Jae-nam. Hij heeft als geen ander de ontwikkeling van hankido van dichtbij meegemaakt.

Hankumdo

Na de pauze was het meester Ko Se-hwan die het seminar af mocht sluiten met een hankumdo training. Net als een dag eerder werd er aandacht besteed aan de juiste manier van slagen. Aan de hand van wat hij in Turkse kebap restaurants had gezien, legde hij uit hoe het zwaard gebruik dient te worden. Als huiswerk kreeg iedereen de opdracht om een kebap restaurant te bezoeken. Meester Ko Se-hwan heeft hankumdo geleerd van wijlen meester Han Si-hwan. Meester Han was de eerste leerling van Myung Jae-nam die de zwarte band haalde.

De deelnemers aan deze historische seminar kregen vandaag dus de gelegenheid om te putten uit jaren van ervaring. Aan het einde kreeg elke deelnemer een certificaat uitgereikt. Op de website van de World Hanki Martial Arts Federation kun je meer foto’s vinden.