Skip to main content

Eerste open seminar een groot succes

De eerste open seminar met de meesters Ko Baek-yong, Yang Yong-seok en Ko Se-hwan op Urk was een groot succes. In totaal namen ruim veertig mensen deel aan de seminars in hapkido, hankido en hankumdo.

hapkido

In de eerste sessie gaf meester Yang Yong-seok (9e dan) les in traditionele hapkido traptechnieken. De nadruk lag op de zijwaartse trap, yeopchagi, en de spinning kicks, dolyeochagi, zowel hoog als laag. Meester Yang legde uit hoe de trappen het beste uitgevoerd konden worden en welke doelen ideaal zijn. Verder was er veel aandacht voor de juiste afstand en timing.

hankido

Na een korte pauze was de beurt aan meester Ko Baek-yong. Hij gaf les in hankido zelfverdediging. Zoals gebruikelijk was er veel aandacht voor de toepassing van de drie principes, het verbreken van balans en ook nu weer bleken afstand en timing cruciaal te zijn voor een juiste uitvoering.

hankumdo

De lunch werd gezamenlijk genuttigd. Vader Jan Ras had gezorgd voor twee pannen heerlijke soep. Na de soep en het uitbuiken was het meester Ko Se-hwan die de seminar afsloot met een les in hankumdo. Hij behandelde na het doornemen van de basistechnieken verschillende slagcombinaties. De seminars werden afgesloten met een cooling-down.

Voor alle deelnemers was er aan het einde een certificaat.