Skip to main content

Tag: gyeoksuldo

Zomerkamp en examens

Van maandag 15 t/m zaterdag 20 juli werd op Urk het jaarlijkse Hankimuye Zomerkamp gehouden. Dit evenement wordt om beurten in Korea of Nederland georganiseerd. Ruim 30 personen hadden zich in geschreven voor het zomerkamp. Acht uur per dag trainen en slapen op de mat. Zaterdagmiddag werd het zomerkamp afgesloten met dan examens. Bekijk onderstaande compilatie die Roland van Jeilkwan voor ons maakte.

Siljeon Gyeoksuldo

Speciale gasten tijdens het zomerkamp waren de Koreaanse meesters Nam Gi-seok en Oh Jeong-taek van de World Siljeon Gyeoksuldo Federation. Siljeon Gyeoksuldo is een stijl die zich richt op zelfverdediging en close quarter combat. Meester Nam Gi-seok heeft gewerkt voor en met Koreaanse SWAT teams en was bereid zijn kennis en kunde te delen.

siljeon kyuksuldo
Meester Oh is met zijn 186cm voor Koreaanse begrippen lang. In Nederland voelde hij zich soms nietig.

Elke middag werd drie uur lang getraind in Siljeon Gyeoksuldo. Het thema van de week was het verstoren van de balans van de tegenstander voordat je overgaat tot een tegenaanval. Omdat de deelnemers vanuit hankido al bekend waren met het verstoren van balans, kon het materiaal door de deelnemers snel worden opgepikt. Met een nieuwe blik op bekende principes werd het een zeer leerzaam onderdeel van het zomerkamp.

kyuksuldo
Een volle mat

De week werd afgesloten met een test. De deelnemers moesten oa. 1000 keer een jab/cross combinatie doen. Niet alleen leerzaam dus, maar ook zeer intensief.

Hankido

In de ochtend en avond werd er onder leiding van meester Ko Se-hwan getraind in hankido. De nadruk lag op het aanstaande examen waar een aantal deelnemers aan mee mochten doen. De twaalf hosindobeop en hwansangdobeop werden op detail behandeld en alle examenstof van witte band t/m vierde dan werd doorgenomen. Een week flink bikkelen om de puntjes op de i te zetten na jaren van voorbereiding.

’s Ochtends werd er drie uur lang getraind in de basistechnieken van hankido en lag de nadruk op het toepassen van de drie principes om de technieken te verbeteren. Ook in deze lessen lag de nadruk op het verstoren van de balans van de tegenstander, het behouden van de eigen balans en het toepassen van ‘flow’ om controle over de tegenstander te verkrijgen en behouden. ’s Avonds lag de nadruk meer op het voorbereiden op het examen.

Examens

Op zaterdagochtend verzorgde meester Nam Gi-seok een open seminar in Siljeon Gyeoksuldo waar ook mensen die niet deel hadden genomen aan het zomerkamp aan mee konden doen. ’s Middags om twee uur begon het dan-examen. 19 leden van onze federatie mochten examen afleggen voor hun eerste of volgende dan graad. Nooit eerder stonden er zoveel kandidaten op de mat om dan-examen af te leggen, onder hun vijf dames.

Deelnemers en examinatoren

De volgende kandidaten zijn geslaagd. Levi (CMK) slaagde voor zijn vierde dan examen. Naast zijn technische kunde werd ook zijn kennis van de theorie getest. Vierde dan is de instructeursgraad en daarom moest Levi tevens een thesis schrijven over de principes van hankido. Deze thesis zal binnenkort gepubliceerd worden op de site van de World Hankimuye Federation. Klaas (CMK) en Ryan (CMK) hadden beide deel genomen aan het zomerkamp om zich zo voor te bereiden op hun 2de dan examen.
Dan blijven er nog 16 personen over die examen af mochten leggen voor hun eerste dan. Willem (CMK) en Simon (CMK) legden na het vorige zomerkamp in Nederland examen af voor junior zwarte band. Zij mochten nu hun eerste dan in ontvangst nemen. Verder hebben de volgende personen uit Almere, Amsterdam, IJsselstein en Urk examen voor eerste dan afgelegd; Werner (CMK), Michael (CMK), Ornelo (SMK), Armani (SMK), Pieter (CMK), Peter (SMK), Maarten (SMK), Levi (SMK), Florantijn (SMK), Wannakhon (SMK), Jaydee (SMK), Seline (CMK), Ida (CMK) en Amber (CMK).

We willen iedereen nogmaals van harte felicteren met het behaalde resulaat. We kijken nu al uit naar het volgende zomerkamp. Dit zal volgend jaar wederom in Korea worden georganiseerd.

Nam Gi-seok, Ko Se-hwan, Kim Mi-rim, Oh Jeong-taek