Skip to main content

Bezoek meester Ko Sehwan

Op 15 september kwam meester Ko Sehwan naar Nederland om op verschillende plaatsen les te geven. Tussendoor vloog hij ook nog naar Finland en Spanje om daar de scholen te bezoeken.

Veldhoven Hapkido Hankido Hankumdo Training 2018
Deelnemers HKD Training Veldhoven

Meester Ko Sehwan arriveerde op 15 september. Dezelfde dag nog gaf hij les in IJsselstein om daarna een week lang in Veldhoven te logeren. Cheonjikwan in Veldhoven viert dit jaar namelijk haar 25-jarig jubileum en had meester Ko Sehwan uitgenodigd om les te komen geven. De hele week werd lesgegeven. Niet alleen in Veldhoven, maar ook bij Jeilkwan in Rosmalen. Op zaterdag 22 september werd in Veldhoven een open seminar georganiseerd waarbij meester Ko Sehwan en verschillende instructeurs van onze federatie lessen verzorgden.

Finland

Na Veldhoven was het de beurt aan Finland om meester Ko Sehwan te verwelkomen. In Finland werd namelijk het 10-jarig jubileum gevierd. Tien jaar geleden bezocht Sami Munukka namelijk seminars in Nederland om kennis te maken met meester Ko Baek-yong.
Wim van der Linden en Klaas Barends vergezelden Ko Sehwan naar Finland en trainden gedurende de week met de Finnen mee. Op zaterdag 29 september werden in Helsinki examens afgenomen. Rick Schaap en Raph Deckers uit Amsterdam waren hiervoor speciaal naar Finland afgereisd en legden examen af voor hun tweede dan.

Finland 2018

IJsselstein

Na een week in Finland keerde meester Ko Sehwan voor drie dagen terug naar Nederland. Hij verbleef op het hoofdkwartier van onze organisatie in IJsselstein. Daar had hij de tijd om overleg te plegen en te trainen met Leon de Heus. Op dinsdag werd een bezoek gebracht aan Baekyongkwan in Alphen.

Spanje

Op donderdag 4 oktober vloog Ko Sehwan samen met Klaas barends naar Majorca. Op het Spaanse eiland wordt sinds twee jaar lesgegeven in hankido. Twee jaar geleden nodigde Pedro Campillo meester Ko Baek-yong uit om hankido te introduceren. Sinds die tijd groeit het aantal beoefenaars gestaag.

Slot

Na een lang weekend in Spanje kon meester Ko Sehwan op maandag 8 oktober nog eenmaal in Nederland aan de slag. Hij gaf ’s avonds les bij Chongmukwan in Urk. Daar zal hij ook volgend jaar les komen geven tijdens het HKD Zomerkamp.

We willen iedereen bedanken die in de afgelopen heeft meegeholpen om de seminars tot een succes te maken. Ook de mensen die stad en land zijn afgereisd om bij de trainingen aanwezig te kunnen zijn, willen we bedanken voor hun getoonde inzet.