Skip to main content

Zeer geslaagde NHF bondstraining

De eerste NHF bondstraining van 2014 is een feit. Ruim vijftig leden van scholen die aangesloten zijn bij de Nederlandse HKD Federatie waren naar Veldhoven afgereisd om te komen trainen. En trainen is wat ze gedaan hebben.

De dag werd begonnen met een gezamenlijke training onder leiding van NHF hoofdinstructeur Leon de Heus (7e dan). Hij gaf les in hankido ‘flow’. Niemand in Nederland is al zo lang met hankido bezig als Leon. Zijn ervaring en kennis deelde hij graag met de deelnemers. De nadruk lag deze keer op het laten doorlopen van een techniek. Zodra een techniek hapert kan de tegenstander deze hapering gebruiken om zijn of haar balans terug te vinden. Ook zorgt een goede flow ervoor dat je meer kracht kunt ontwikkelen. Aan de hand van cirkeltechnieken twee en zes konden de deelnemers proberen de flow van hun techniek te verbeteren. Leon wist de knelpunten in deze technieken feilloos aan het licht te brengen en gaf natuurlijk oplossingen voor eventuele problemen.

Na de pauze

Na de eerste gezamenlijke les was er een half uurtje pauze. Na de pauze werd er door Wim van der Linden (3e dan) lesgegeven in hankumdo en Klaas Barends (5e dan) gaf les in zelfverdediging. De deelnemers werden in twee groepen verdeeld die elk ruim een uur les kregen van beide instructeurs.
Wim liet de leerlingen kennis maken met de hankumdo warming-up en enkele letters van het Koreaanse alfabet. Deze letters vormen de basis voor een 24-tal slagcombinaties. Klaas deelde zijn visie op de strategie die ten grondslag ligt aan hapkido en hankido zelfverdediging. De belangrijkste strategie voor zelfverdediging is volgens hem samen te vatten in drie punten: ontwijken, balans verbreken en controleren. Aan de hand van een aantal korte technieken werden deze punten behandeld, waarna de link werd gelegd met de langere hankido cirkeltechnieken.